Политика приватности

1. Опште

1.1. Ова политика приватности дефинише како „ратинг.тецхинфус.цом“ (у даљем тексту „Администрација ресурса“) користи и штити информације добијене од корисника на веб локацији ратинг.тецхинфус.цом (у даљем тексту „Ресурс“) . Ова политика приватности односи се на Ресоурце и све поддомене Ресурса. Администрација ресурса може прикупљати корисничке информације следеће природе:

Колачићи

Корисникова ИП адреса;

Информације о грешкама у раду ресурса;

Понашање корисника на веб локацији, укључујући оперативни систем и прегледач који се користе.

1.2. Ова политика односи се на податке примљене пре и после ступања на снагу ове полисе.

1.3. Све информације прикупља Ресурсна управа какве јесу и не мењају се током процеса прикупљања података.

1.4. Обрада података у вези са личним подацима врши се у складу са условима Уговора о обради личних података, чија је верзија доступна на следећој адреси: хттпс: //техно-ратинг/персонал-дата.хтмл.

1.5. У сваком тренутку, према властитом нахођењу, Управа за ресурсе има право да измени ову Политику приватности. Све ревизије овог документа биће објављене на почетној страници Ресурса. Да би се упознао са свим променама које могу бити унесене у ову Политику приватности, Корисник мора периодично да посећује наш Ресурс.

1.6. Даљња употреба Ресурса значи пристанак Корисника на било какве такве промене ове Политике приватности. У случају неслагања са овим Правилима о приватности, Корисник нема право на коришћење Ресурса.

1.7. Ова политика приватности односи се само на ресурс ратинг.тецхинфус.цом. Веб локација не контролира и није одговорна за странице трећих страна на које корисник може кликнути на линкове доступне на Ресурсу.

2. УВЈЕТИ ОБАВЕЗЕ ОСОБНИХ ИНФОРМАЦИЈА

2.1. Администрација ресурса може да користи своје име, адресу е-поште, лозинку за идентификовање корисника на адреси ратинг.тецхинфус.цом, а такође може да прикаже његово име, детаље, бројеве контаката, адресу е-поште, локацију на информацијама ресурса ратинг.тецхинфус.цом

2.2. Администрација ресурса може користити корисничке контакт информације за обраду брошура компаније, наиме да обавештава корисника о новим функцијама, промоцијама и другим вестима веб локације Ратинг.тецхинфус. Корисник увек може искључити билтен.

2.3. У погледу личних података корисника чува се његова поверљивост, осим у случајевима када Корисник добровољно пружа информације о себи за општи приступ неограниченом кругу људи. При коришћењу

Корисник се слаже да одређени део његових личних података постаје јавно доступан.

2.4. Приликом обраде података, Управа за ресурсе придржава се следећих принципа: Обрада података врши се на законитим и поштеним основама; Подаци се не откривају трећим лицима и не дистрибуирају се без пристанка субјекта података, осим случајева који захтевају откривање података на захтев овлашћених државних органа, правни поступак; одређивање посебних законских сврха пре почетка обраде (укључујући прикупљање) података; прикупљају се само подаци који су потребни и довољни за наведену сврху обраде; није допуштена комбинација база података која садржи податке чија се обрада врши у сврхе које су међусобно неспојиве; Обрада података је ограничена на постизање одређених, унапред одређених и легитимних циљева; обрађени Подаци подлежу уништавању или деперсонализацији након постизања циљева обраде или у случају губитка потребе за постизањем тих циљева, осим ако савезним законом није другачије одређено.

2.5.Администрација ресурса може укључити Субјектне податке у јавно доступне изворе података, док Управа ресурса преузима писмену сагласност субјекта за обраду његових података, или изражавањем пристанка путем обрасца Ресоурце (потврдни оквир), кликом на који субјект личних података изражава своју сагласност.

2.6. Управа за ресурсе не обрађује податке који се односе на расу, националност, политичка становишта, религијска, филозофска и друга уверења, интимни живот, чланство у јавним удружењима, укључујући у синдикатима.

2.7. Биометријски подаци (подаци који карактеришу физиолошке и биолошке карактеристике особе, на основу којих је могуће утврдити његов идентитет и које оператор користи за утврђивање идентитета субјекта података), Управа за ресурсе се не обрађује.

2.8. Управа за ресурсе не врши прекогранични пренос података.

2.9. У случајевима утврђеним законом, Управа за ресурсе има право да податке прослеђује трећим лицима (државним органима) у случајевима предвиђеним законом.

2.10. Управа за ресурсе има право поверити обраду субјеката података трећим лицима уз сагласност субјекта података, на основу споразума склопљеног са овим странама, укључујући уз сагласност корисничког уговора и правила за обраду личних података објављених на веб локацији.

2.11. Лица која обрађују податке на основу споразума склопљеног са ресурсима (упутства оператора) дужна су да се придржавају принципа и правила за обраду и заштиту података предвиђених законом. За сваку трећу страну, уговором је дефинисана листа радњи (операција) с подацима које мора извршити трећа страна која обрађује податке, сврха обраде, обавеза таквог лица да чува повјерљивост и осигурава сигурност података током његове обраде, а захтјеви за заштиту обрађених података су наведени у складу са законом.

2.12. Да би се испунили захтеви важећег законодавства и његових уговорних обавеза, обрада података од стране Управе за ресурсе врши се са и без употребе алата за аутоматизацију. Тоталитет

операције обраде укључују прикупљање, снимање, систематизацију, акумулацију, складиштење, дорађивање (ажурирање, мијењање), вађење, употребу, пријенос (пружање, приступ), деперсонализацију, блокирање, брисање, уништавање података.

2.13. Управи за ресурсе забрањено је доношење одлука на основу искључиво аутоматизоване обраде података који имају правне последице за субјекта података или на други начин утичу на његова права и легитимне интересе, осим ако законом није другачије одређено.

3. ДАТУМ ОБРАНЕ (СКЛАДИШТЕЊЕ) ПОДАТАКА

3.1. Услови за обраду (похрањивање) података утврђују се на основу сврхе обраде података, у складу с уговором са субјектом података, захтевима савезних закона, захтевима оператора података, у чије име Друштво обрађује податке, основним правилима рада архива организација и ограниченим роком.

3.2. Подаци којима је истекао рок обраде (складиштења) морају бити уништени, осим ако савезним законом није другачије одређено. Складиштење података након престанка његове обраде дозвољено је тек након деперсонализације.

4. ПРОМЕЊАВАЊЕ / ИСПУШТАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ ОДБОЈАВАЊЕ НОВИНСКОГ БИЛТРА

4.1. Корисници у било којем тренутку могу избрисати корисничке податке или одјавити слање таквог захтева на адресу е-поште [адреса е-поште заштићена] Рад неких карактеристика рејтинг.тецхинфус-а, за које је потребна доступност информација о кориснику, може бити обустављен од тренутка брисања података.

5. ПОСТУПАК ПРИМАЊА ОБЈАШЊЕЊА О ОБРАДИ ПОДАТАКА

5.1.Особе чије податке обрађује Управа ресурса могу добити објашњења о обради својих података слањем одговарајућег захтева на адресу е-поште[адреса е-поште заштићена]

5.2. У случају да компанији пошаљете званични захтев, у тексту захтева треба навести следеће:

- презиме, име, презиме субјекта података или његовог представника;

- број главног документа који доказује идентитет субјекта података или његовог представника, податке о датуму издавања наведеног документа и органу који га је издао;

- информације које потврђују да предмет података има однос са Компанијом;

- информације за повратне информације ради слања одговора на захтев Компаније;

- потпис субјекта података (или његовог представника).

5.3. Захтев се шаље у електронском облику, мора бити извршен у облику електронског документа и потписан електронским потписом у складу са законом.

6. ЗАШТИТА ЗБИРНИХ ИНФОРМАЦИЈА

6.1. Администрација ресурса подузима све разумне мјере опреза да заштити приватност података. Свим подацима који се прикупљају, чувају на једном или више сигурних сервера база података, не може се приступити ван мреже. Информације о корисницима имају само они запосленици Ресурса који требају обављати радне функције за које је потребан приступ личним подацима корисника.

7. ДОДАТНИ УСЛОВИ

7.1. Администрација ресурса има право да врши измене ове Политике приватности без пристанка Корисника.

7.2. Нова Политика приватности ступа на снагу од тренутка кад је објављена у Ресурсу, осим ако новом верзијом Политике приватности није другачије одређено.

7.3. Веб локација Ратинг.тецхинфус може да садржи линкове до веб локација трећих страна које могу да прикупљају личне податке о Кориснику. У случају преласка на други ресурс, Корисник напушта овај Ресурс, а услови ове Политике приватности неће се односити на коришћење ресурса треће стране од стране Корисника и радње Корисника на њима.

Ако имате било каквих питања, предлога или замерки у вези са овом Политиком приватности, пишите нам путем е-маила:

Алати

Смартпхоне

Рецензије