Mga Tuntunin ng Paggamit

1. PANGKALAHATANG PAMAMARAAN

1.1. Ang Kasunduang Gumagamit na ito (pagkatapos nito ay tinukoy bilang "Kasunduan") ay idinisenyo upang ayusin ang mga relasyon sa pagitan ng Pangangasiwaan ng impormasyon na mapagkukunan na "rating.techinfus.com/tl/" (pagkatapos dito ay tinukoy bilang "Pangangasiwaan ng Mapagkukunan") at ang Gumagamit na naghahanap at nagkakalat ng impormasyon sa mapagkukunan na matatagpuan sa Internet sa: rating.techinfus.com/tl/ (mula rito ay tinukoy bilang "Mapagkukunan").

1.2. Ang mapagkukunan na "rating.techinfus.com/tl/" (mula dito tinukoy bilang ang Mapagkukunan) ay pag-aari ng isang indibidwal.

1.3. Inilalaan ng karapatan ng Resource Administration ang anumang oras upang baguhin, idagdag o tanggalin ang mga parapo ng Kasunduang ito nang hindi inaalam ang Gumagamit. Ang mga nasabing pagbabago ay nagaganap mula sa sandaling ang bagong bersyon ng Kasunduan ay nai-post sa Mapagkukunan. Kung hindi sumasang-ayon ang Gumagamit sa mga pagbabagong nagawa, obligado siyang tanggihan ang pag-access sa Resource, ihinto ang paggamit ng mga materyales at serbisyo ng Resource.

1.4. Ang paggamit ng Mapagkukunan ng Gumagamit ay nangangahulugang pagtanggap sa Kasunduan at mga pagbabagong ginawa sa Kasunduang ito.

1.5. Ang gumagamit ay personal na responsable para sa pagsuri sa Kasunduang ito para sa mga pagbabago dito.

1.6. Ang paggamit ng mga materyales at serbisyo ng Resource ay kinokontrol ng mga pamantayan ng kasalukuyang batas. Ang mga materyales at serbisyo ng mapagkukunan ay ang pinaka may kaugnayan sa mga katulad na mapagkukunan sa Internet.

1.7. Ang Pangangasiwaan ng Mapagkukunan ay nasa isang kontraktwal na ugnayan sa mga may-akda na ang mga akda at impormasyon ng copyright ay nai-post sa impormasyon ng mapagkukunan.techinfus.com

1.8. Hindi na-edit ng administrasyon ang nai-publish na mga akda ng copyright at impormasyon na tinukoy sa sugnay 1.7, at hindi responsable para sa nilalaman nito.

1.9. Gamit ang impormasyong nai-post sa Mapagkukunan, nauunawaan at sumasang-ayon ang Gumagamit na ang Pamamahala ay hindi mananagot para sa nilalaman ng nai-post na impormasyon. Ang mga may-akda ng impormasyong nai-post sa pamamagitan ng mapagkukunan nang nakapag-iisa ay kumakatawan at protektahan ang kanilang mga interes na may kaugnayan sa paglalagay ng impormasyong ito na may kaugnayan sa mga ikatlong partido. Ang lahat ng mga rating na ipinahiwatig sa Resource ay ang subjective opinion ng mga may-akda ng nai-post na impormasyon at hindi advertising.

1.10. Inaalam ng administrasyon sa Mga Gumagamit na ang sumusunod na impormasyon ay hindi nai-post sa Mapagkukunan:

1.10.1. Natamo sa propaganda ng digmaan, hinihimok ang pambansa, lahi o relihiyoso na poot at poot;

1.10.2. Hindi pagsunod sa mga pamantayan sa moral at etikal;

1.10.3. Paglabag sa mga karapatan at protektado ng interes ng iba;

1.10.4. Iba pang impormasyon, ang pagpapakalat ng kung saan ay ipinagbabawal.

1.11. Inilalaan ng administrasyon ang tama, nang walang paliwanag, upang tanggalin ang anumang impormasyon na nai-post sa Resource.

2. SUBJECT NG AGREEMENT

2.1. Ang paksa ng Kasunduang ito ay upang magbigay ng Gumagamit ng access sa impormasyon na nilalaman sa Mapagkukunan.

2.2. Ang mapagkukunan ay nagbibigay ng gumagamit ng mga sumusunod na uri ng serbisyo:

2.2.1. Pag-access sa mga tool sa paghahanap at nabigasyon ng Resource;

2.2.2. Ang pagbibigay ng gumagamit ng pagkakataon na mag-post ng mga mensahe, komento, mga marka ng rate;

2.2.3. Iba pang mga uri ng serbisyo na ipinatupad sa Mapagkukunan.

2.3. Saklaw ng Kasunduang ito ay sumasaklaw sa lahat ng umiiral na (aktwal na gumagana) sa mga serbisyo sa sandaling ito ng Mapagkukunan, pati na rin ang anumang kasunod na pagbabago at karagdagang mga serbisyo ng Resource na lilitaw sa hinaharap.

2.4. Ang pag-access sa Resource ay ibinigay nang walang bayad.

2.5. Ang Kasunduang ito ay isang pampublikong alok. Sa pamamagitan ng pag-access sa Resource, ang User ay itinuturing na may acceded sa Kasunduang ito.

2.6. Ang paggamit ng mga materyales at serbisyo ng Resource ay kinokontrol ng mga pamantayan ng kasalukuyang batas.

3. MGA KARAPATAN AT LAYUNIN NG MGA PIHAYAG

3.1. May karapatan ang gumagamit na:

3.1.1.Malayang maghanap, makatanggap, magpadala, magpalabas at magpakalat ng impormasyon sa Mapagkukunan sa anumang ligal na paraan;

3.1.2. Gamitin ang lahat ng mga serbisyong magagamit sa Mapagkukunan;

3.1.3. Magtanong ng anumang mga katanungan na may kaugnayan sa mga serbisyo ng Mapagkukunan.

3.2. May karapatan ang administrasyon:

3.2.1. Sa pagpapasya nito, lumikha, magbago, kanselahin ang Mga Batas para sa paggamit ng Resource;

3.2.2. Unilaterally baguhin ang Kasunduang ito;

3.2.3. Limitahan ang pag-access sa Site kung sakaling lumabag ang Gumagamit sa mga tuntunin ng Kasunduang ito.

3.3. Obligasyon ng Gumagamit:

3.3.1. Sundin ang mga karapatan ng ari-arian at di-pag-aari ng mga may-akda at iba pang mga rightholders kapag gumagamit ng Resource.

3.3.2. Huwag gumawa ng mga aksyon na maaaring isaalang-alang na paglabag sa normal na operasyon ng Resource.

3.3.3. Huwag ipalaganap ang paggamit ng Resource ng anumang kumpidensyal at ligal na protektado ng impormasyon tungkol sa mga indibidwal o ligal na nilalang.

3.3.4. Iwasan ang anumang mga pagkilos na maaaring magresulta sa paglabag sa pagiging kumpidensyal ng impormasyon na protektado ng batas.

3.3.5. Huwag gamitin ang mapagkukunan para sa pagpapakalat ng impormasyon sa advertising, maliban sa pahintulot ng Pangangasiwa.

3.3.6. Huwag gumamit ng mga serbisyong mapagkukunan para sa layunin ng:

3.3.6.1. Ang pag-download ng nilalaman na ilegal ay lumalabag sa anumang mga karapatan ng mga third party; 3.3.6.2. propaganda ng karahasan, kalupitan, poot at (o) diskriminasyon sa lahi, pambansa, kasarian, relihiyoso, panlipunang mga batayan;

3.3.6.3. pagpasok ng maling impormasyon at (o) insulto sa mga tiyak na indibidwal, organisasyon, awtoridad;

3.3.6.4. pagganyak na gumawa ng labag sa batas na aksyon, pati na rin ang tulong sa mga tao na ang mga aksyon ay naglalayong lumabag sa mga paghihigpit at pagbabawal;

3.3.6.5. paglabag sa mga karapatan ng mga menor de edad at (o) nakakapinsala sa kanila sa anumang anyo;

3.3.6.6. Kinakatawan ang iyong sarili para sa ibang tao o kinatawan ng isang samahan at (o) pamayanan na walang sapat na mga karapatan, kasama ang mga empleyado ng mapagkukunang ito.

3.4. Ipinagbabawal ang gumagamit mula sa:

3.4.1. Gumamit ng anumang mga aparato, programa, pamamaraan, algorithm at pamamaraan, awtomatikong aparato o katumbas na manu-manong proseso upang ma-access, makuha, kopyahin o subaybayan ang mga nilalaman ng Mapagkukunan.

3.4.2. Masira ang wastong paggana ng Resource.

3.4.3. Sa pamamagitan ng anumang paraan na lumipas ang istraktura ng nabigasyon ng Mapagkukunan upang makakuha o tangkain na makakuha ng anumang impormasyon, dokumento o materyales sa anumang paraan na hindi partikular na ibinigay ng mga serbisyo ng Mapagkukunang ito.

3.4.4. Tumanggap ng hindi awtorisadong pag-access sa mga pag-andar ng Resource, anumang iba pang mga system o network na may kaugnayan sa Mapagkukunang ito, pati na rin sa anumang mga serbisyo na inaalok sa Mapagkukunan.

3.4.5. Labagin ang sistema ng seguridad o pagpapatotoo sa Mapagkukunan o sa anumang network na may kaugnayan sa Mapagkukunan.

3.4.6. Magsagawa ng isang baligtad na paghahanap, subaybayan o subukang subaybayan ang anumang impormasyon tungkol sa anumang iba pang Gumagamit ng Mapagkukunan.

3.4.7. Gamitin ang mapagkukunan at ang mga nilalaman nito para sa anumang mga layunin na ipinagbabawal ng batas, pati na rin ang pag-udyok ng anumang iligal na aktibidad o iba pang aktibidad na lumalabag sa mga karapatan ng Resource o ibang tao.

4. PAGGAMIT NG RESOURCE

4.1. Ang mapagkukunan at Nilalaman, na bahagi ng Mapagkukunan, ay pag-aari at pinamamahalaan ng Pamamahala.

4.2. Ang nilalaman ng mapagkukunan ay protektado ng copyright, batas sa trademark, at iba pang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari at mga hindi patas na batas sa kumpetisyon.

4.3. Ang pagkuha ng mga Goods na inaalok sa Resource ay maaaring mangailangan ng paglikha ng isang account sa Gumagamit.

4.4. Ang Gumagamit ay personal na responsable para sa pagpapanatili ng lihim na impormasyon ng account, kasama ang password, pati na rin para sa lahat ng mga aktibidad nang walang pagbubukod na isinasagawa sa ngalan ng Gumagamit sa account.

4.5.Dapat agad na ipagbigay-alam ng gumagamit ang Pangangasiwa ng Mapagkukunan ng hindi awtorisadong paggamit ng kanyang account o password, o anumang iba pang paglabag sa sistema ng seguridad.

4.6. Ang Karapatang Pangangasiwa ay may karapatan na unilaterally kanselahin ang account ng Gumagamit kung hindi ito nagamit ng higit sa 36 magkakasunod na buwan ng kalendaryo nang hindi inaalam ang Gumagamit.

4.7. Ang Kasunduang ito ay umaabot sa lahat ng mga karagdagang tuntunin at kundisyon sa pagbili ng Mga Barya at / o ang pagkakaloob ng mga serbisyong ibinigay sa Mapagkukunan.

4.8. Ang impormasyong nai-post sa Resource ay hindi dapat maipaliwanag bilang pagbabago sa Kasunduang ito.

4.9. Pinapayuhan ng Administrasyong Pang-mapagkukunan ang mga Gumagamit na ang lahat ng impormasyon sa site ay ibinibigay sa mga Gumagamit lamang para sa paggamit ng impormasyon (advertising) at hindi pinipilit ang anumang pagbili na gagawin.

4.10. Ang Resource Administration ay may karapatan sa anumang oras nang walang abiso sa Gumagamit na gumawa ng mga pagbabago sa listahan ng Mga Barya at serbisyo na inaalok sa Mapagkukunan at (o) kanilang mga presyo.

4.11. Patakaran sa pagkapribado: https: //tehno-rating/privacy-policy.html

5. PAGKATUTO

5.1. Ang anumang mga pagkalugi na maaaring magdusa ng Gumagamit kung sakaling sinasadya o walang ingat na paglabag sa anumang probisyon ng Kasunduang ito, pati na rin dahil sa hindi pinahihintulutang pag-access sa mga komunikasyon ng isa pang Gumagamit, ay hindi binabayaran ng Resource Administration.

5.2. Ang pangangasiwa ng mapagkukunan ay hindi mananagot para sa:

5.2.1. Ang mga pagkaantala o pagkakamali sa proseso ng pagsasagawa ng isang operasyon na nagreresulta mula sa lakas na kaguluhan, pati na rin ang anumang kaso ng mga pagkakamali sa telecommunication, computer, elektrikal at iba pang mga kaugnay na system.

5.2.2. Mga aksyon ng mga sistema ng paglipat, mga bangko, mga sistema ng pagbabayad at para sa mga pagkaantala na nauugnay sa kanilang trabaho.

5.2.3. Ang wastong paggana ng Resource, kung sakaling ang Gumagamit ay walang kinakailangang mga teknikal na paraan para sa paggamit nito, at hindi rin nagtataglay ng anumang mga obligasyon upang mabigyan ang mga gumagamit ng ganitong paraan.

6. PAGPAPAKATAON NG MGA TUNGKOL AT KONUNGSIDAD NG USER AGREEMENT

6.1. Ang Resource Administration ay may karapatang ibunyag ang impormasyon tungkol sa Gumagamit, kung ang kasalukuyang batas ay nangangailangan o pinapayagan ang naturang pagsisiwalat.

6.2. Ang Resource Administration ay may karapatan na wakasan at / o hadlangan ang pag-access sa Resource nang walang paunang abiso sa Gumagamit kung nilabag ng Gumagamit ang Kasunduang ito o ang mga termino ng paggamit ng Resource na nilalaman sa iba pang mga dokumento, pati na rin sa kaganapan ng pagwawakas ng Resource o dahil sa isang teknikal na problema o problema.

6.3. Ang Resource Administration ay hindi mananagot sa Gumagamit o mga third party para sa pagtatapos ng pag-access sa Resource kung sakaling ang paglabag sa Gumagamit ng anumang probisyon ng Kasunduang ito o iba pang dokumento na naglalaman ng mga kundisyon para sa paggamit ng Resource.

6.4. Ang Pangangasiwa ng Mapagkukunan ay may karapatang ibunyag ang anumang nakolekta tungkol sa Gumagamit ng mapagkukunang ito

impormasyon kung kinakailangan ang pagsisiwalat na may kaugnayan sa isang pagsisiyasat o reklamo tungkol sa maling paggamit ng Mapagkukunan, o upang maitaguyod (kilalanin) ang isang Gumagamit na maaaring lumabag o makagambala sa mga karapatan ng Site Administration o mga karapatan ng iba pang mga Gumagamit ng Mapagkukunan.

6.5. Ang Resource Administration ay may karapatang ibunyag ang anumang impormasyon tungkol sa Gumagamit na itinuturing na kinakailangan upang sumunod sa mga probisyon ng kasalukuyang batas o desisyon ng korte, tiyakin na ang pagsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, protektahan ang mga karapatan o seguridad ng samahan, Mga Gumagamit.

7. PAGSUSULIT SA PAGSUSULIT

7.1. Sa kaganapan ng anumang hindi pagkakasundo o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Mga Partido sa Kasunduang ito, ang isang kinakailangan bago mag-apply sa korte ay isang pag-angkin (isang nakasulat na panukala para sa boluntaryong pag-areglo ng hindi pagkakaunawaan).

7.2. Ang tatanggap ng pag-angkin, sa loob ng 30 araw ng kalendaryo mula sa petsa ng pagtanggap nito, ay dapat ipaalam sa nag-aangkin sa pagsulat ng mga resulta ng pagsasaalang-alang ng pag-angkin.

7.3.Kung imposibleng malutas ang pagtatalo sa isang kusang-loob na batayan, ang alinman sa mga Partido ay may karapatang mag-aplay sa korte para sa proteksyon ng kanilang mga karapatan na ipinagkaloob sa kanila ng kasalukuyang batas.

7.4. Ang anumang pag-angkin tungkol sa mga kondisyon ng paggamit ng Resource ay dapat na dalhin sa loob ng 5 araw matapos ang mga batayan para sa pag-angkin ay bumangon, maliban sa proteksyon ng copyright para sa mga materyales ng proteksyon na protektado alinsunod sa batas. Sa kaso ng paglabag sa mga tuntunin ng talatang ito, ang anumang pag-angkin ay maiiwan ng korte nang walang pagsasaalang-alang.

8. KARAGDAGANG TUNGKOL

8.1. Hindi tinatanggap ng administrasyon ang mga alok sa counter mula sa Gumagamit patungkol sa mga pagbabago sa Kasunduang Gumagamit na ito.

8.2. Ang mga pagsusuri ng gumagamit na nai-post sa Resource ay hindi kumpidensyal na impormasyon at maaaring magamit ng Pangangasiwaan nang walang mga paghihigpit.

Mga tool

Mga Smartphone

Mga Review