Felhasználói megállapodás

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen Felhasználói Szerződés (a továbbiakban: „Megállapodás”) célja a „rating.techinfus.com/hu/” információs erőforrás adminisztrációja (a továbbiakban: „Az erőforrás adminisztrációja”) és a felhasznált információt kereső és terjesztő közötti kapcsolatok szabályozása. az interneten a: rating.techinfus.com/hu/ címen (a továbbiakban: „Forrás”).

1.2. Az "rating.techinfus.com/hu/" erőforrás (a továbbiakban: erőforrás) az egyén tulajdonát képezi.

1.3. Az Erőforrás-adminisztráció fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó értesítése nélkül bármikor módosítsa, kiegészítse vagy törölje a jelen Megállapodás bekezdését. Az ilyen változások attól a pillanattól lépnek hatályba, amikor a Megállapodás új verzióját közzéteszik az Erőforráson. Ha a Felhasználó nem ért egyet a végrehajtott változtatásokkal, köteles megtagadni az Erőforráshoz való hozzáférést, abbahagyni az Erőforrás anyagainak és szolgáltatásainak használatát.

1.4. Az Erőforrás Felhasználó általi használata a Szerződés elfogadását és a jelen Megállapodásban végrehajtott módosításokat jelenti.

1.5. A Felhasználó személyesen felel a jelen Megállapodás ellenőrzéséért annak változásaival kapcsolatban.

1.6. Az erőforrás anyagok és szolgáltatások használatát a jelenlegi jogszabályok szabályozzák. Az erőforrás anyagai és szolgáltatásai a legfontosabbak az interneten található hasonló források között.

1.7. Az erőforrás adminisztrációja szerződéses kapcsolatban áll azokkal a szerzőkkel, akik szerzői jogi munkáit és információit az erőforrás rating.techinfus.com/hu/ oldalon közzétették.

1.8. Az adminisztráció nem szerkeszti a közzétett szerzői műveket és az 1.7. Pontban meghatározott információkat, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért.

1.9. Az Erőforráson közzétett információk felhasználásával a Felhasználó megérti és elfogadja, hogy az Adminisztráció nem felelős a közzétett információk tartalmáért. Az erőforráson keresztül közzétett információk szerzői függetlenül képviselik és védik érdekeiket, amelyek ezen információk harmadik felekkel való kapcsolatában történő elhelyezésével összefüggésben merülnek fel. Az erőforrásban feltüntetett összes értékelés a közzétett információk szerzőinek szubjektív véleménye, és nem jelentenek hirdetést.

1.10. Az adminisztráció értesíti a felhasználókat, hogy a következő információkat nem teszik közzé az erőforráson:

1.10.1. A háború propagandajának célja, nemzeti, faji vagy vallási gyűlölet és ellenségesség felbujtása;

1.10.2. Az erkölcsi és etikai normák be nem tartása;

1.10.3. Mások jogainak és védett érdekeinek megsértése;

1.10.4. Egyéb információ, amelynek terjesztése tilos.

1.11. Az adminisztráció fenntartja a jogot, hogy magyarázat nélkül töröljön minden, az erőforráson közzétett információt.

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1. Ennek a megállapodásnak az a célja, hogy hozzáférést biztosítson a Felhasználónak az erőforrásban található információkhoz.

2.2. Az erőforrás a következő szolgáltatásokat nyújtja a felhasználónak:

2.2.1. Hozzáférés az erőforrás keresési és navigációs eszközeinek;

2.2.2. Lehetőség a felhasználó számára üzenetek, megjegyzések, osztályozási pontok elküldésére;

2.2.3. Az erőforráson megvalósított egyéb típusú szolgáltatások.

2.3. A jelen Megállapodás hatálya az erőforrás jelenleg rendelkezésre álló (ténylegesen működő) szolgáltatásaira, valamint az erőforrás jövőbeni bármilyen későbbi módosítására és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozik.

2.4. Az erőforráshoz való hozzáférés ingyenes.

2.5. Ez a megállapodás nyilvános ajánlat. Az Erőforrás elérésével úgy tekintik, hogy a Felhasználó csatlakozott ehhez a megállapodáshoz.

2.6. Az erőforrás anyagok és szolgáltatások használatát a jelenlegi jogszabályok szabályozzák.

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A felhasználónak joga van:

3.1.1.Az erőforrásról szóló információk szabad keresése, fogadása, továbbítása, előállítása és terjesztése bármilyen törvényes módon;

3.1.2. Használja az erőforrásban elérhető összes szolgáltatást;

3.1.3. Tegyen fel minden kérdést az erőforrás szolgáltatásaival kapcsolatban.

3.2. Az adminisztrációnak joga van:

3.2.1. Saját belátása szerint hozzon létre, módosítsa, törölje az erőforrás használatára vonatkozó szabályokat;

3.2.2. A Megállapodás egyoldalú módosítása;

3.2.3. Korlátozza a webhelyhez való hozzáférést abban az esetben, ha a felhasználó megsérti a megállapodás feltételeit.

3.3. Felhasználói kötelezettségek:

3.3.1. Az erőforrás használatakor vegye figyelembe a szerzők és más jogtulajdonosok tulajdonosi és nem vagyoni jogait.

3.3.2. Ne hajtson végre olyan intézkedéseket, amelyek sértik az erőforrás normál működését.

3.3.3. Az erőforrás felhasználásával ne terjesszen bizalmas és jogilag védett információkat magánszemélyekről vagy jogi személyekről.

3.3.4. Kerülje el az olyan intézkedéseket, amelyek a törvény által védett információk bizalmas jellegének megsértését eredményezhetik.

3.3.5. Csak az adminisztráció hozzájárulásával használja az Erőforrást rekláminformációk terjesztésére.

3.3.6. Ne használja az erőforrás-szolgáltatásokat azzal a céllal, hogy:

3.3.6.1. jogellenes tartalom letöltése harmadik személyek jogait sérti; 3.3.6.2. az erőszak, a kegyetlenség, a gyűlölet és (vagy) faji, nemzeti, nemi, vallási, társadalmi alapon történő megkülönböztetés propagandaja;

3.3.6.3. hamis információk és (vagy) sértések bevitele meghatározott személyek, szervezetek, hatóságok felé;

3.3.6.4. jogellenes cselekmények elkövetésének motiválása, valamint segítségnyújtás olyan személyek számára, akiknek cselekedete a korlátozások és tilalmak megszegésére irányul;

3.3.6.5. a kiskorúak jogainak megsértése és (vagy) bármiféle káruk;

3.3.6.6. Képviseli magát egy másik személy, vagy egy szervezet és (vagy) közösség képviselője számára anélkül, hogy erre elegendő joggal rendelkezne, ideértve az erőforrás alkalmazottait is.

3.4. A felhasználó számára tilos:

3.4.1. Használjon bármilyen eszközt, programot, eljárást, algoritmust és módszert, automatikus eszközt vagy azzal egyenértékű kézi eljárást az erőforrás tartalmának eléréséhez, megszerzéséhez, másolásához vagy nyomon követéséhez.

3.4.2. Zavarja az erőforrás megfelelő működését.

3.4.3. Bármely módon megkerülheti az Erőforrás navigációs struktúráját információk, dokumentumok vagy anyagok megszerzéséhez vagy megkísérléséhez bármilyen módon, amelyeket nem kifejezetten az erőforrás szolgáltatásai nyújtanak.

3.4.4. Jogosulatlan hozzáférést kap az erőforrás funkcióihoz, az ehhez az erőforráshoz kapcsolódó bármely más rendszerhez vagy hálózathoz, valamint az erőforrásban kínált szolgáltatásokhoz.

3.4.5. Sérti a biztonsági rendszert vagy a hitelesítést az erőforráson vagy az erőforráshoz kapcsolódó bármely hálózaton.

3.4.6. Végezzen egy fordított keresést, kövesse nyomon, vagy próbáljon nyomon követni bármely más erőforrás-felhasználót.

3.4.7. Használja az Erőforrást és annak tartalmát a törvény által tiltott célokra, valamint ösztönözze minden olyan jogellenes tevékenységet vagy egyéb tevékenységet, amely sérti az Erőforrás vagy más személyek jogait.

4. A FORRÁS HASZNÁLATA

4.1. Az erőforrás és a tartalom, amely az erőforrás része, az adminisztráció tulajdonában van és kezeli.

4.2. Az erőforrás tartalmát szerzői jogok, védjegyjogi törvények és egyéb szellemi tulajdonjogok, valamint tisztességtelen versenytörvények védik.

4.3. Az erőforrásban kínált áruk megszerzése felhasználói fiók létrehozását teheti szükségessé.

4.4. A Felhasználó személyesen felel a fiók bizalmas információinak - ideértve a jelszót is - fenntartásáért, valamint minden kivétel nélkül, a fiókban a Felhasználó nevében végzett tevékenységért.

4.5.A felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell az Erőforrás Felügyeletet a fiókja vagy jelszava illetéktelen felhasználásáról vagy a biztonsági rendszer bármilyen más megsértéséről.

4.6. Az Erőforrás-adminisztrációnak joga van egyoldalúan megszüntetni a Felhasználói fiókot, ha azt a Felhasználó értesítése nélkül 36 egymást követő naptári hónapban nem használták.

4.7. Ez a megállapodás kiterjed az áruk megvásárlásával és / vagy az erőforráson nyújtott szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos összes további feltételekre.

4.8. Az Erőforráson közzétett információkat nem szabad e megállapodás módosításaként értelmezni.

4.9. Az Erőforrás-adminisztráció tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a webhelyen található összes információ kizárólag információs (hirdetési) felhasználás céljából kerül a Felhasználók rendelkezésére, és nem kötelezi a vásárlásokat.

4.10. Az Erőforrás-adminisztrációnak bármikor jogában áll a Felhasználóra történő értesítés nélkül módosítani az Erőforráson kínált áruk és szolgáltatások listáját és (vagy) azok árait.

4.11. Adatvédelmi irányelvek: https: //tehno-rating/privacy-policy.html

5. FELELŐSSÉG

5.1. Az erőforrás-adminisztráció nem téríti meg azokat a veszteségeket, amelyeket a Felhasználó szenvedhet e megállapodás bármely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megsértése esetén, valamint egy másik felhasználó kommunikációjához való jogosulatlan hozzáférés miatt.

5.2. Az erőforrás-adminisztráció nem felelős a következőkért:

5.2.1. Késedelem vagy hibás működés a vis maior miatt, valamint a telekommunikáció, a számítógép, az elektromos és más kapcsolódó rendszerek hibás működése miatt.

5.2.2. Az átutalási rendszerek, a bankok, a fizetési rendszerek műveletei és a munkájukhoz kapcsolódó késések.

5.2.3. Az erőforrás megfelelő működése, ha a Felhasználó nem rendelkezik a használatához szükséges műszaki eszközökkel, és nem vállal semmiféle kötelezettséget sem a felhasználók ilyen eszközök biztosítására.

6. A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ÉS A RENDELKEZÉSEK MEGSZÜNTETÉSE

6.1. Az Erőforrás-adminisztrációnak joga van információt közölni a Felhasználóról, ha a jelenlegi jogszabályok előírják vagy lehetővé teszik az ilyen nyilvánosságra hozatalot.

6.2. Az Erőforrás-adminisztrációnak joga van a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megszüntetni és / vagy blokkolni az Erőforráshoz való hozzáférést, ha a Felhasználó megsértette a Megállapodást vagy az Erőforrás más dokumentumokban foglalt felhasználási feltételeit, valamint az Erőforrás megszűnése esetén, vagy műszaki probléma vagy probléma miatt.

6.3. Az Erőforrás-adminisztráció nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy harmadik felek felé az erőforráshoz való hozzáférés megszüntetéséért, ha a Felhasználó megsérti a jelen Megállapodás bármely rendelkezését vagy az Erőforrás használatának feltételeit tartalmazó más dokumentumot.

6.4. Az Erőforrás-adminisztrációnak jogában áll nyilvánosságra hozni az erőforrás Felhasználójáról származó összes adatot

információ, ha közzétételre van szükség az erőforrás visszaélésével kapcsolatos nyomozással vagy panasszal kapcsolatban, vagy egy olyan felhasználó létrehozására (azonosítására), aki megsértheti vagy befolyásolhatja a webhely adminisztrációjának vagy más erőforrás felhasználói jogait.

6.5. Az Erőforrás-adminisztrációnak joga van bármilyen olyan információt közölni a Felhasználóval kapcsolatban, amelyet szükségesnek tart a jelenlegi jogszabályok vagy bírósági határozatok betartásához, biztosítani a jelen Megállapodás feltételeinek betartását, megvédeni a szervezet, a Felhasználók jogait vagy biztonságát.

7. VITÁK MEGOLDÁSA

7.1. A jelen Megállapodás Felei közötti nézeteltérések vagy viták esetén a bírósághoz fordulás előfeltétele egy követelés (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).

7.2. A követelés kedvezményezettje a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül írásban értesíti a kérelmezőt a követelés megfontolásának eredményéről.

7.3.Ha a vitát önkéntes alapon nem lehet megoldani, bármelyik Félnek joga van a bírósághoz fordulni jogainak védelme érdekében, amelyeket az alkalmazandó jog biztosít nekik.

7.4. Az erőforrás felhasználási feltételeivel kapcsolatos minden igényt az igény indokának felmerülésétől számított öt napon belül kell benyújtani, kivéve a törvény által védett erőforrás anyagainak szerzői jogi védelmét. E bekezdés feltételeinek megsértése esetén a keresetet a bíróság megvitatás nélkül hagyja.

8. KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

8.1. Az adminisztráció nem fogadja el a Felhasználó ellen ajánlatait a jelen Felhasználói Szerződés módosítására vonatkozóan.

8.2. Az erőforráson közzétett felhasználói áttekintések nem bizalmas információk, és az adminisztráció korlátozások nélkül felhasználhatja őket.

Az eszközök

Okostelefonok

vélemények